Program

Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Sopot składa się z ludzi o różnym światopoglądzie jednak w kwestii miasta mamy wspólny miastopogląd czego wyrazem jest nasz program wyborczy. Program wypracowaliśmy wspólnie czerpiąc z naszych doświadczeń i rozmów z mieszkańcami kierując się wartościami:

  • Demokracji uczestniczącej – zapewniającej podmiotowość mieszkańcom, obok woli większości oparta na prawach człowieka i ochronie słabszych.
  • Solidarności społecznej – równość szans, sprawiedliwe relacje społeczne ze wsparciem miejskiej społeczności dla słabszych.
  • Zrównoważonego rozwoju – dbałość o przestrzeń i przyrodę, miejsce życia mieszkańców.

Bliżej Sopocian – radna, która słucha i konsultuje się z mieszkańcami

Jako Wasza Radna będę zabiegać o:

  • dostosowanie połączeń autobusowych i przystanków do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, budowę ławeczek na przystankach na żądanie,
  • zwiększenie ilości ławek odpoczynku,
  • utworzenie rejestru ulic i chodników wymagających naprawy, z określeniem terminów ich realizacji podanych do publicznej wiadomości (termin realizacji zależny od stopnia zniszczenia),
  • dokonywanie stałych i wielopunktowych pomiarów emisji CO2 i pyłów zawieszonych w powietrzu,
  • wsparcie dla spółdzielni mieszkaniowych instalujących kolektory słoneczne,
  • w przypadku braku miejsca w żłobku publicznym sfinansowanie pobytu dziecka w placówce prywatnej.

Będę wspierać mieszkańców w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz służyć wsparciem kobietom, które doświadczają przemocy domowej.

Z poważaniem

Barbara Kijewska, 515 515 585

Pełna wersja programu na stronie komitetu kwwkochamsopot.pl