Domykamy listy kandydatów KWW Kocham Sopot

KWW KOCHAM SOPOT wystawi swoich niezależnych, obywatelskich kandydatów w każdym z 4 sopockich okręgów wyborczych, proponując mieszkańcom kompletne listy. W gronie kandydatów znajdą się zarówno doświadczeni samorządowcy, jak i osoby zaangażowane w codzienne życie naszego miasta – naukowcy, nauczyciele, wykładowcy akademiccy różnych uczelni, artyści, działacze społeczni i przedsiębiorcy. Od dzisiaj (23.08), z chwilą rejestracji komitetu przystępujemy do zbierania podpisów sopocian popierających naszych kandydatów.

Kandydujemy jako bezpartyjna grupa osób dla której Sopot, a nie lojalność partyjna, jest najcenniejszy. Od 8 lat jesteśmy w silnej opozycji do rządzącego miastem Prezydenta, ponieważ nie słucha głosu mieszkańców. Nie odrzucamy dorobku naszego miasta ale chcemy je zmieniać na lepsze.

Sopot rozwija się dynamicznie ale zapomniano o mieszkańcach. Chcemy Sopotu zrównoważonego we wszystkich dzielnicach. Centrum miasta zmaga się natłokiem turystów, a pozostałe dzielnice są niedofinansowane. Konieczne jest zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu życia miasta oraz transparentność w pracy Prezydenta.